Index Previous Next
Gabi


Gabi

1999, 39" x 40" (99 x 101m), oil on canvas